Denne lærings- og materialeplatform er udviklet med det formål at supportere det lærepladsopsøgende arbejde på de merkantile uddannelser.

Her finder du to læringsforløb, der introducerer dig til den viden og de opgaver, som kan være relevant for dig, der er ny i jobbet - eller blot ønsker at blive opdateret.

Du finder også relevante links, plakater og vejledninger, som alle er lige til at tage i anvendelse.

INFO OM FORLØB

Det lærepladsopsøgende arbejde – del 1

Indholdet er udvalgt, så du som ny medarbejder får en bred og grundlæggende introduktion til de opgaver, der er knyttet til det lærepladsopsøgende arbejde på det merkantile område. I forløbet indgår emner som love og regler på området, uddannelsernes opbygning, virksomhedsgodkendelse, lærepladsen.dk og meget mere.

Det lærepladsopsøgende arbejde – del 2

Dette forløb omhandler opgaver, som typisk ikke er daglige driftsopgaver for de fleste lærepladskonsulenter, der arbejder på det merkantile område (handel, kontor og detail). I forløbet vil du blandt andet opnå viden om håndtering af ny mesterlære, Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (AUB), Realkompetencevurdering (RKV), de faglige udvalgs rolle og organisering, samt inspiration til events for virksomhederne og meget mere.

Du kan vælge at gennemføre de to forløb, som sammenhængende forløb eller vælge netop det emne, der interesserer dig mest. Du bestemmer!

Begge forløb er udviklet af erfarne lærepladskonsulenter fra de merkantile skoler.

Uiyuiuyiy

DET LÆREPLADSOPSØGENDE ARBEJDE - Del 1

Se læringsforløb

 

DET LÆREPLADSOPSØGENDE ARBEJDE - Del 2

Se lærlingsforløb

... eller download læringsforløbet og brug den på jeres eget LMS herunder.

FILER

Det lærepladsopsøgende arbejde del 1 SCORM
Det lærepladsopsøgende arbejde – del 2 SCORM